fbpx

Jak zdiagnozować usterkę elektryczną?

Brak prądu w domu może mieć różne źródła. W przypadku stwierdzenia nagłej przerwy w dostawie prądu może to być awaria sieci elektrycznej, przeciążenie instalacji elektrycznej czy też modernizacja sieci elektrycznej, która monitowana jest stosownym komunikatem. Sytuacja komplikuje się, kiedy stwierdzimy, że dookoła w domach instalacja elektryczna działa bez zarzutu, a naszym domu brak jest światła w całym domu mimo teoretycznie działającej rozdzielni prądu. Gdzie wtedy szukać pomocy? Jak znaleźć źródło problemu i przywrócić światło w domu?

Skąd się biorą usterki instalacji elektrycznej w domu?

W przypadku domów jednorodzinnych źródła występowania problemów z instalacją elektryczną można podzielić na dwa źródła: awarie starych instalacji oraz awarie w nowym budownictwie. W pierwszym przypadku problemem mogą okazać się zepsute włączniki, przepalone bezpieczniki czy wyrwane gniazdka, a w skrajnych przypadkach stara instalacja elektryczna, „nienadążająca” za potrzebami domowników odnośnie do zapotrzebowania na energię elektryczną. W nowym budownictwie zdarzają się błędy instalatorskie, związane ze zbyt małą mocą przyłączeniową, czy też błędne podłączenia urządzeń elektrycznych, niefortunne uszkodzenie instalacji elektrycznej podczas prac wykończeniowych. Bez względu na źródło awarii prądu każde zwarcie instalacji elektrycznej może być niebezpieczne w skutkach i wymaga fachowej pomocy elektryka. Podstawą wszelkich prac mających na celu usunięcie usterki jest diagnostyka miejsca awarii instalacji elektrycznej.

Jak znaleźć źródło usterki instalacji elektrycznej?

W przypadku awarii prądu celem uniknięcia niepotrzebnego kucia ścian dobrze jest korzystać z nowoczesnych sprzętów diagnostycznych, które umożliwiają dokładnie zlokalizować miejsce zwarcia instalacji elektrycznej. Stosuje się w tym celu różnego rodzaju detektory i lokalizatory przebiegu instalacji elektrycznej, a także tzw. metodę mostka, która pozwala zawęzić miejsce lokalizacji usterki do 2 metrów. Można z tej metody skorzystać, mając minimum jedną żyłę, która nie jest uszkodzona, oraz gdy znamy długość badanego odcinka instalacji.

Duże szanse na szybką diagnozę usterki dają urządzenia zwane detektorami budowlanymi, które potrafią ukazać dokładny przebieg głębokości, na jakiej znajduje się instalacja. Podobne w działaniu będą lokalizatory, których zadaniem jest wytyczenie linii przebiegu przewodów w ścianach oraz w gruncie. Lokalizują one także miejsca, w których umieszczone są bezpieczniki i wyłączniki, a także wykrywają przerwy i zwarcia w przewodach. Najlepszym sposobem jest jednak dokonanie eliminacji odbiorników i tras - dzięki temu możliwe będzie ustalenie, który odcinek przewodu jest uszkodzony.

Wiele awarii ma miejsce z powodu przepalonych gniazd na łączeniach przewodów w puszce. Wynika to z niedozwolonej, lecz niestety często spotykanej praktyki łączenia przewodu aluminiowego z miedzianym za pomocą kostki lub wręcz poprzez ich bezpośrednie skręcenie. W takiej sytuacji luźne przewody na łączeniach stwarzają zagrożenie pożarowe.

Reasumując, podstawą sprawnie i szybko wykonanej naprawy usterki instalacji elektrycznej jest trafnie postawiona diagnoza. Przyczyny usterek elektrycznych mogą być różne. Mogą to być przepalone bezpieczniki, zwarcia w instalacji, przerwane przewody, uszkodzone liczniki i wyłączniki główne oraz uszkodzone gniazda. Tylko dokładana diagnostyka uszkodzeń instalacji elektrycznej pozwoli uchronić dom przed skuwaniem tynków i tym samym podwyższaniem kosztów naprawy awarii instalacji elektrycznej.