fbpx

Uziemienia

Uziemieniem nazywamy połączenie elektryczne z ziemią, a wyróżnić możemy uziemienie ochronne i odgromowe. Idea uziemienia ochronnego polega na takim połączeniu urządzenia lub instalacji elektrycznej z ziemią, które uchroni przed potencjalnym porażeniem prądem elektrycznym. Uziemienie odgromowe z kolei skierowane jest przeciwko piorunom i ma na celu zapewnienie kontaktu z ziemią, by rozproszyć tam jego moc. Istnieje również możliwość połączenia uziemienia ochronnego z odgromowym przy pomocy wspólnej instalacji.
Wykonywanie uziemień w założeniu pełni więc funkcję ochronną i odgrywa ważną rolę w zapobieganiu porażeniom prądem lub potencjalnym pożarom poprzez:

  • odprowadzenie pioruna do ziemi,
  • połączenie wyrównawcze przewodów i zmniejszenie występujących napięć dotykowych do poziomów dopuszczalnych.

 

Jak zbudowane jest uziemienie?

Uziemienia, ze względu na materiał, można wykonywać ze stali miedziowanej, stali nierdzewnej bądź miedzi. Materiały te charakteryzują się odpowiednią trwałością, co oznacza, że są odporne na korozję. W kwestii elementów całej instalacji zwykle składa się ona z:

  • uziomu, będącego tą częścią przewodzącą, która umieszczona jest w ziemi i tworzy z nią połaczenie elektryczne,
  • przewodu uziemiającego, który łączy urządzenie lub punkt instalacji z uziomem,
  • zacisku probierczego ułatwiającego pomiar elektryczny elementów urządzenia uziemiającego,
  • szyny uziemiającej, łączącej części przewodzące instalacji z urządzeniami uziemiającymi.

Należy pamiętać, że wykonywanie uziemień powinno być przeprowadzane przez fachowców, tak by uniknąć licznych błędów mogących mieć wpływ na prawidlową konstrukcję instalacji, a co za tym idzie bezpieczeństwo ludzi.