fbpx

Pomiary sieci elektrycznych

Każda, nawet najlepiej zaprojektowana i wykonana sieć elektryczna, jest podatna na różnego rodzaju awarie. Wynika to między innymi z działalność szkodliwych czynników, uszkodzeń mechanicznych lub innych, niefortunnych zdarzeń, których nie sposób przewidzieć. Aby zapobiec potencjalnemu niebezpieczeństwu, w tym zagrożeniu życia lub zdrowia użytkowników danej instalacji, konieczne są okresowe pomiary sieci elektrycznych.

 

Jak często należy wykonywać pomiary okresowe instalacji elektrycznej?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, sieć elektryczną należy kontrolować przynajmniej raz na 5 lat. Jednak w przypadku wystąpienia szkodliwych warunków czas ten skraca się do jednego roku. Regularne wykonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej jest więc obowiązkowe, aby zgodnie z zasadami mieszkać w danym budynku. Z punktu widzenia lokatorów ma to znaczenie przede wszystkim w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast jest to także ważne pod względem formalnym jeśli chodzi o kwestie ubezpieczeniowe.

pomiar

W przypadku większej awarii, przy jednoczesnym braku wymaganych pomiarów okresowych instalacji elektrycznej, nasz ubezpieczyciel może zakwestionować wypłatę odszkodowania. Dlatego też warto pamiętać o regularnych przeglądach i zlecać je doświadczonemu elektrykowi, posiadającemu odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne. Wykonywanie okresowych pomiarów instalacji ma także wymiar praktyczny, gdyż pozwala uniknąć niepożądanych niespodzianek. Na przykład planując remont warto sprawdzić, czy elektryka działa poprawnie, tak by za jakiś czas nie trzeba było powtórnie skuwać płytek lub kuć ścian w celu naprawy instalacji.

 

Jak wyglądają pomiary okresowe instalacji elektrycznej?

Osoba dokonująca pomiaru okresowego instalacji elektrycznej wykonuje oględziny badanej instalacji. Ocenia m.in. połączenia w rozdzielnicy, kolorystykę przewodów oraz dostęp do niektórych elementów instalacji. W pierwszej kolejności wykonuje się pomiary ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych. Następnie przeprowadza się pomiar rezystancji izolacji, po czym pomiar rezystancji uziemienia. W kolejnym etapie odbywa się pomiar impedancji pętli zwarcia, a zwieńczeniem pomiarów jest sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych i przycisku TEST. Każdy etap to zestaw odpowiednich czynności, które rękach elektryka przebiegają sprawnie i zgodnie z wymogami.

Nasza firma pomoże Ci w przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów – okresowych i do odbioru. Posiadamy nie tylko dużą wiedzę, ale również wszelkie niezbędne do tego celu uprawnienia. Korzystając z naszych usług skutecznie sprawdzisz kondycję oraz poziom zabezpieczeń swojej instalacji – zarówno w domu, jak też dowolnym obiekcie użytkowym. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i unikniesz konieczności przeprowadzania kosztownych napraw w przyszłości.
Pracujemy na mierniku marki Sonel typu MPI 530 IT.

Postaw na usługi elektryczne cechujące się bezkompromisową jakością