fbpx

Jakie są rodzaje instalacji elektrycznych?

Instalacją elektryczną najczęściej potocznie określamy sieć przewodów w danym budynku. Według specjalistów instalacja elektryczna to zespół urządzeń elektrycznych stanowiący układ,  w którym przepływa prąd o niskim napięciu (do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V prądu stałego). Dla elektryka więc instalacją nie będą tylko sieci przewodów, ale również podłączone do niej urządzenia. Instalacje elektryczne można sklasyfikować pod wieloma względami.

Podział według rodzaju urządzeń

Jeśli weźmiemy pod uwagę rodzaje zasilanych odbiorników, instalacje elektryczne możemy podzielić na oświetleniowe i siłowe. Instalacje oświetleniowe, jak sama nazwa wskazuje, mogą zasilać oświetlenie, ale też urządzenia o niewielkiej mocy podłączane do gniazd jednofazowych, np. AGD, RTV, grzejniki przenośne itp. Zadaniem instalacji siłowych jest zasilanie silników elektrycznych i urządzeń przemysłowych (np. ogrzewania elektrycznego).

Podział według miejsca instalacji i czasu użytkowania

Instalacje elektryczne można podzielić też na instalacje przemysłowe, nieprzemysłowe i instalacje w rolnictwie. Instalacje przemysłowe wykorzystuje się zakładach produkcyjnych, przetwórczych i wydobywczych. Znajdują zastosowanie między innymi w górnictwie czy hutnictwie. Do instalacji nieprzemysłowych zaliczamy te wykorzystywane w budownictwie mieszkaniowym, a także budynkach użyteczności publicznej. Jeśli chodzi o wykorzystanie instalacji elektrycznych w rolnictwie, tu można wyróżnić te wykorzystywane w ogrodnictwie i hodowlach. Wszystkie wymienione instalacje mogą mieć charakter stały lub tylko prowizoryczny.

Podział według sposobu montażu

Mówiąc o sposobie montaż udanej instalacji, możemy wymienić systemy wtynkowe, podtynkowe i natynkowe. Instalacje wtynkowe wykonywane są na powierzchni ściany, pod około 5 mm warstwą tynku. Jeśli chodzi o systemy podtynkowe, te montuje się w specjalnych rowkach tworzonych w ścianie, w których umieszcza się przewody ukryte w rurkach (peszlach). Instalacje natynkowe są po prostu montowane na tynku, przy pomocy metalowych opasek.

Inne podziały

Instalacje można podzielić też ze względu na to, czy będą wykorzystywane we wnętrzu, w pomieszczeniach, gdzie występują szkodliwe warunki, czy też na zewnątrz. Warto wyróżnić też instalacje specjalistyczne, np. alarmowe, przeciwpożarowe, pomiarowe czy obsługujące inteligentny dom.