fbpx

Na czym polega przegląd okresowy instalacji elektrycznej?

Każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego powinien pamiętać o obowiązku zlecania przeglądów elektrycznych co najmniej raz na 5 lat (Ustawa prawo budowlane, art. 62). Niestety wciąż wiele osób ignoruje przepisy i zapomina o tych okresowych kontrolach. Skutkiem tego działania w najlepszym przypadku może być niedziałająca instalacja. Jednak w najgorszym – rodzinna tragedia lub pożar domu. O okresowych przeglądach nie tylko trzeba, ale przede wszystkim warto pamiętać.

Kto dokonuje przeglądu?

Okresowego przeglądu instalacji elektrycznej może dokonać tylko elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia. W przypadku instalacji w domach jednorodzinnych wystarczają te z kategorii E1 i D1. Elektryk dokonujący przeglądu wykonuje różne testy instalacji, używając do tego celu specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Muszą one posiadać certyfikaty potwierdzające ich właściwą kalibrację.

Co sprawdza elektryk?

Przegląd elektryczny obejmuje przede wszystkim sprawdzenie przewodów oraz ich izolacji. W przypadku starszych instalacji zwraca się szczególną uwagę na ochronę przeciwporażeniową w postaci porcelanowych osłon i oznakowanie tablicy rozdzielczej. Elektryk sprawdza też, jak działają wyłączniki różnicoprądowe i uziemienie gniazdek. Jeśli instalacja jest bardziej rozbudowana lub lokator ma wątpliwości co do jej poszczególnych elementów, elektryk powinien poświęcić im dodatkową uwagę.

Spisanie protokołu

Po zakończeniu przeglądu elektryk zobowiązany jest do sporządzenia protokołu. W dokumencie musi znaleźć się informacja o dokładnym adresie lokalu/domu oraz dacie przeglądu. W tabeli wpisywane są wyniki testów, a jeśli specjalista stwierdzi jakąś usterkę, musi o niej wspomnieć, wraz z uzasadnieniem, dlaczego należy ją usunąć. W gestii lokatorów pozostaje to, kiedy zlecą naprawę instalacji. Aby uniknąć nieszczęścia, powinni jednak zdecydować się na to jak najszybciej.