fbpx

Rodzaje uziomów – jak je wykonać?

Uziemienie jest ważną częścią instalacji elektrycznej w każdym domu, mieszkaniu i innych obiektach. Może ono uchronić budynek przed pożarem i zniszczeniami, lecz przede wszystkim stoi na straży ludzkiego życia i zdrowia. Mówiąc obrazowo: dzięki niemu prąd w uszkodzonej instalacji nie porazi człowieka, lecz trafi do ziemi, w której po prostu się rozpłynie. Jakie rodzaje uziomów można wyróżnić?

Uziom pionowy (szpilkowy)

Uziom pionowy można często zauważyć przy domach jednorodzinnych. To zazwyczaj stalowy lub miedziany pręt. Jeden jego koniec zostaje głęboko wkopany w ziemię, a drugi – podłączony do przewodu uziemiającego.

Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy wykonuje się na etapie budowy domu – jest stosunkowo tani, a do tego bardzo trwały. W uziomie fundamentowym przewody uziemiające podłącza się do prętów zbrojeniowych w betonie fundamentów. Taka konstrukcja zapewnia dużą powierzchnię styku uziomu z ziemią, czyli wysokie bezpieczeństwo budynku. Niestety w starszych budynkach rzadko go robiono – częściej spotykany jest w nowych.

Uziom otokowy

Uziemienia przy już istniejących domach można tworzyć też z użyciem taśmy bednarki. Na około metr od domu, wokół niego wykonuje się wykop, a w nim, na około pół metra głębokości, umieszcza taśmę bednarkę. Do niej podłącza się przewód uziemiający. Uziom otokowy często wykonuje się razem z uziomem pionowym, bym poprawić jego wydajność (zwiększenie powierzchni styku z ziemią).

Uziomy naturalne

Wokół domu znajdują się zazwyczaj różne konstrukcje, które nazywa się uziomami naturalnymi. To wszystkie inne stalowe, ołowiane, etc. elementy, które mogą odprowadzać prąd do ziemi. Zalicza się do nich wspomniane zbrojenia, ale też np. rury czy pancerze kabli.